ANNOUNCEMENT 17 Jun 2020

In June 2020, the Norwegian authorities introduced an export notification requirement on C1 inhibitor, plasma-derived, following the outbreak of COVID-19.

NUMBER OF INTERVENTIONS

1

  • 1 harmful
  • 0 neutral
  • 0 liberalising

SOURCE

The Norwegian Medicines Agency, Parallelleksport, meldeplikt og rasjonering av legemidler i forbindelse med covid-19: https://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/parallelleksport-meldeplikt-og-rasjonering-i-forbindelse-med-covid-19
The Norwegian Medicines Agency, The Norwegian Medicines Agency, Liste over produkter med meldeplikt (excel-fil, oppdatert 17.06.2020): https://legemiddelverket.no/Documents/Legemiddelmangel/Covid-19/Meldepliktslisten%2017062020.xlsx
The Norwegian Gazette, Regulation FOR-2020-03-06-239, Forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset, issued on 6 March 2020: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-06-239
The Norwegian Gazette, Regulation FOR-2020-03-06-239 with amendments: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-06-239

Inception date: 17 Jun 2020 | Removal date: 31 Dec 2020

Export licensing requirement

On 17 June 2020, the Norwegian Medicines Agency introduced a notification requirement on exports of plasma-derived C1 inhibitor following the COVID-19 outbreak. The pharmaceutical good was added to the list due to anticipated shortages.

More specifically, the exporter must notify the Agency at least three business days (not including Saturdays, Sundays and public holidays) before the export of the subject good. Hereafter, the Agency will conduct an assessment if the subject good should be listed on the export ban list. The company is not notified directly if the good is cleared for export but if a ban is imposed this will be updated on the Norwegian Medicines Agency's website within three business days after the notification was submitted. The requirement to notify applies to everyone who has a wholesale license and stock in Norway.

The notification requirement follows the issuance on 6 March 2020 of Regulation FOR-2020-03-06-239 and it amendments empowering the Agency to impose such requirements on medicines due to concerns following the COVID-19 outbreak.

Regulation FOR-2020-03-06-239 is in force until and including 31 December 2020. Unless revoked or withdrawn, the requirement is in force until said date. 

AFFECTED SECTORS

 

AFFECTED PRODUCTS