ANNOUNCEMENT 11 May 2020

In May 2020, the Norwegian authorities introduced an export ban on six pharmaceutical products due to concerns of domestic shortages following the COVID-19 pandemic.

NUMBER OF INTERVENTIONS

1

  • 1 harmful
  • 0 neutral
  • 0 liberalising

SOURCE

The Norwegian Medicines Agency, Parallelleksport, meldeplikt og rasjonering av legemidler i forbindelse med covid-19: https://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/parallelleksport-meldeplikt-og-rasjonering-i-forbindelse-med-covid-19
The Norwegian Medicines Agency, Liste over produkter med parallelleksportforbud (excel-fil, oppdatert 11.05.2020): https://legemiddelverket.no/Documents/Legemiddelmangel/Covid-19/Parallelleksportforbudlisten%2011052020.xlsx
The Norwegian Gazette, Regulation FOR-2020-03-06-239, Forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset, issued on 6 March 2020: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-06-239
The Norwegian Gazette, Regulation FOR-2020-03-06-239 with amendments: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-06-239

Inception date: 11 May 2020 | Removal date: 31 Dec 2020
Still in force

Export ban

On 11 May 2020, the Norwegian Medicines Agency introduced an export ban on salmeterol, olodaterol, olodaterol and tiotropium bromide, formoterol and budesonide, formoterol and beclomethasone, as well as ciclesonide. The export ban was introduced due to concerns of domestic shortages following the COVID-19 outbreak. The export ban follows the issuance on 6 March 2020 of Regulation FOR-2020-03-06-239 empowering the Agency to impose export bans on these grounds. This is the second export ban order imposed by the Norwegian Medicines Agency under Regulation FOR-2020-03-06-239.

Regulation FOR-2020-03-06-239 is in force until and including 31 December 2020. Unless revoked or withdrawn, the export ban is in force until said date. 

AFFECTED SECTORS

 

AFFECTED PRODUCTS