Announced: 31 Dec 2014

Cote d'Ivoire: Import tariff changes in 2014

Import tariff
Announced: 31 Dec 2014

Guatemala: Import tariff changes in 2014

Import tariff
 
N/A
 
N/A
Announced: 31 Dec 2014

Guinea-Bissau: Import tariff changes in 2014

Import tariff
 
N/A
 
N/A
Announced: 31 Dec 2014

Lesotho: Import tariff changes in 2014

Import tariff
 
N/A
 
N/A
Announced: 31 Dec 2014

Mali: Import tariff changes in 2014

Import tariff
 
N/A
 
N/A
Announced: 31 Dec 2014

Morocco: Import tariff changes in 2014

Import tariff
Announced: 31 Dec 2014

Niger: Import tariff changes in 2014

Import tariff
 
N/A
 
N/A
Announced: 31 Dec 2014

Senegal: Import tariff changes in 2014

Import tariff
 
N/A
 
N/A